เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

078744
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
678
357
2378
74590
7726
9776
78744

Your IP: 54.204.189.2
2022-01-29 10:39
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  01 โครงสร้างองค์กร   02 ข้อมูลผู้บริหาร
  03 อำนาจหน้าที่   04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
  05 ข้อมูลการติดต่อ   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  07 ประชาสัมพันธ์   08 Q & A (ถาม-ตอบ)
  09 Social Network   

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  010 แผนดำเนินงานประจำปี   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน             ประจำปี รอบ 6 เดือน
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   013 คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ               การให้บริการ   017 E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย                 งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ                   ประจำปี   021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ                   จัดหาพัสดุ
  022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง           หรือการจัดหาพัสดุ   023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา               พัสดุรายเดือน
  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ               จัดหาพัสดุประจำปี  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   026 การดำเนินการตามนโยบาย                             การบริหารทรัพยากรบุคคล
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา                   ทรัพยากรบุคคล   028 รายงานผลการบริหารและพัฒนา                     ทรัพยากรบุคคลประจำปี

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน                 การทุจริต   030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต             ประจำปี   032 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง                 การทุจริต
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน               การป้องกันการทุจริตประจำปี                         รอบ 6 เดือน   041 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน                     การทุจริตประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม                           และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม                 คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย             งาน

background131163 2