เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

506090
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
635
321
3951
495787
22857
16632
506090

Your IP: 44.210.83.132
2024-05-25 23:48

     ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ

  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม
     1.จุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม มีความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อพื้นที่ อันจะเห็นได้จากองค์กรประชาชนในตำบลมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตปลาส้ม ส้มไส้ปลา  กลุ่มผลิตแหมหมู ส้มปลาโด และมีแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวตำบลท่าบ่อสงคราม ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพการทำประมงน้ำจืด การเลี้ยงปลาในกระชัง ประกอบกับดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร และระยะห่างของแต่ละหมู่บ้านไม่ห่างไกลกันมากนัก พร้อมทั้งมีพื้นที่ที่ติดกับอำเภอศรีสงครามมีการสัญจรสะดวก ทำให้สามารถพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมความเป็นอยู่ของประชาชนได้ง่าย ตลอดจนสามารถส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวหาดกุดโด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในหน้าร้อน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
     2.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

บุคคลากร ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ผู้บริหาร 2 2 4
สมาชิกสภา 12 2 14
สำนักปลัด 16 9 23
กองคลัง 1 7 8
กองช่าง 3 1 5
การศึกษา 1 9 10

     3.ระดับการศึกษาของบุคลากร

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
6 - 10 - 2 23 5

     4.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงครามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ
จัดเก็บให้
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ รวม
2550 259,914.43 7,936,061.19 8,347,716.00 - 16,543,691.62
2551 421,052.42 7,774,687.78 8,645,259.42 - 16,840,999.62
2552 435,541.89 7,552,486.83 9,096,078.43 - 17,084,107.15
2553 348,303.68 9,936,767.16 7,060,519.00 4,257,132.00 21,602,721.84
2554 414,307.04 9,688,716.75 7,223,333.00 3,713,949.00 21,040,305.79
2555 578,980.76 9,926,767.27 6,766,855.00 6,865,941.30 24,138,544.33
2556 482,397.55 14,629,281.37 7,433,926 10,609,761.39 33,155,366.31
2557 451,541.81 12,227,059.59 7,872,066 12,678,501.40 33,229,168.80


                   รายได้ประจำปีงบประมาณ 2557           จำนวน        33,229,168.80     บาท

                   รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง                    จำนวน        451,541.81     บาท
                   รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้         จำนวน      12,227,059.59     บาท
                   รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล           จำนวน       7,872,066       บาท
                        รายได้เป็นเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์   จำนวน         12,678,501.40     บาท

background131163 2

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.thabosongkhram.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...