เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

049168
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
263
134
753
47604
2944
5903
49168

Your IP: 34.239.160.86
2021-09-21 23:49
 

B1

น.ส.ประภาพร วดีศิริศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

P42

น.ส.แก่นนคร ตรีเศียร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

B3

นางสุพิชฌาย์ สุวรรณเลิศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

P44

นางสุภาพร สุธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

B2

น.ส.ไลลดา ขันทะชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

B4

พ.จ.อ.ชัยญาศักดิ์ บูรณ์เจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

B6

นายเอนก การิก
จ้างเหมาบริการ

P50

นายไสว คำใบ
จ้างเหมาบริการ

P51

นายบุญส่ง โพธิ์สุ
จ้างเหมาบริการ

P52

นายรัตนะ เกษมสินธ์
จ้างเหมาบริการ

P54

นายองอาจ วงค์คำจันทร์
จ้างเหมาบริการ

P55

 

น.ส.วิลาวรรณ เกษมสินธุ์
จ้างเหมาบริการ

 woman

น.ส.ณัฐมล พิมพาลุน
จ้างเหมาบริการ

 
woman

น.ส.วารุณี เกษมสินธุ์
จ้างเหมาบริการ
 oo
นายพิเชฐ เพ็ชรพรม
จ้างเหมาบริการ

oo

นายสยมพร อินทรรักษ์
จ้างเหมาบริการ

oo

นายบุญล้อม โพธิ์สุ
จ้างเหมาบริการ

oo

นายสมคิด เกษมสินธุ์
จ้างเหมาบริการ

oo

นายถวิล วาณะวงค์
จ้างเหมาบริการ

oo

นายสุดใจ ศรีดาวงค์
จ้างเหมาบริการ

oo

นายสายันต์ คะพันธ์
จ้างเหมาบริการ

oo

นายประสิทธิชัย ขันทะชา
จ้างเหมาบริการ

oo

นายเอกภพ โพธิ์สุ
จ้างเหมาบริการ

woman

น.ส.คณินรัตน์ แซ่ริม
จ้างเหมาบริการ

oo

นายชัยวัฒน์ เพ็ญศรี
จ้างเหมาบริการ

P58

นางอุลัยวรรณ ชัยบิล
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

P59

น.ส.ประไพ ชมราษี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

background131163 2